Aanvraag tot toelage/erkenning feest- of wijkfeestcomité

De aanvraag tot erkenning als feest- of wijkfeestcomité en ook de aanvraag tot het bekomen van de toelage gebeurt via dit invulformulier. Deze aanvraag moet uiterlijk tegen 31 oktober van het betreffende activiteitenjaar ingediend zijn om recht te hebben op de uitbetaling. Aanvragen die niet-tijdig worden ingediend zullen niet meer in overweging genomen worden in een later (boek-)jaar.

Maak je keuze
Gegevens van de vereniging
Aanvraag tot erkenning
Financiële gegevens
Maak je keuze
De toelage mag, na goedkeuring door het schepencollege, worden uitbetaald:

De max bestandsgrootte is 2 MB.


Maximaal 2 bestanden.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.