Aanvraag tot plaatsen van een container ifv werken

Opgelet: aanvragen minimum 7 dagen op voorhand!!

Ondergetekende vraagt overeenkomstig de Algemene Politievordering (APV) van de stad Harelbeke en art. 78 van de wegcode een toelating tot privatieve ingebruikname van het openbaar domein voor wat volgt:

Persoonsgegevens
Ik doe de aanvraag als
KBO-nummer (voor ondernemingen)
rijksregisternummer (voor particulieren – zie achterzijde van identiteitskaart)

Opgelet: aanvragen minimum 7 dagen op voorhand!!

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp pdf doc docx .
De maximale bestandsgrootte is max 5 MB. De toegestane bestandsformaten zijn: gif, jpg, png, pdf, docx, doc
Contactgegevens opdrachtgever