Aanvraag tot het bekomen van een stadsreceptie/trofeeën/cadeaubonnen

De aanvraag moet minstens 3 weken op voorhand gebeuren.

Gegevens van de vereniging
Ik wens het volgende aan te vragen
Trofeeën / Aandenkens OF Cadeaubonnen
Trofeeën / Aandenkens
De aanvraag moet minstens 3 weken op voorhand gebeuren.
Reglement trofeeën/aandenkens OF Harelbeekse Kadobon
Een vereniging kan één maal per jaar – tenzij een uitzondering toegestaan is door het college – trofeeën, aandenkens of de Harelbeekse kadobon(en) bekomen bij het organiseren van een wedstrijd/kampioenschap e.a.
De vereniging/organisator moet hier een keuze maken. Het combineren van kadobon en trofeeën/aandenkens is niet mogelijk.

De aanvraag tot het bekomen van trofeeën/aandenkens of de Harelbeekse kadobonnen wordt behandeld door het college.

De trofeeën/aandenkens worden besteld door de verantwoordelijke van de dienst communicatie. De organisator haalt de bestelling zelf bij de leverancier op.

De Harelbeekse kadobon(nen) word(t)en afgehaald aan het Vrijetijdsloket op het stadhuis. De verantwoordelijke voor het afhalen van de kadobonnen engageert zich om deze te bezorgen aan de deelnemers/winnaars van de wedstrijd/kampioenschap.
Er wordt een lijst meegegeven van de deelnemende handelszaken/horecazaken.

De waarde van een Harelbeekse kadobon bedraagt vijf 5 euro. De geldigheid is een jaar.
 
Cadeaubonnen
De aanvraag moet minstens 3 weken op voorhand gebeuren.

Vul hieronder in hoeveel en voor welk bedrag je cadeaubonnen wenst.

Bijvoorbeeld: 1x 50 euro, 1x 30 euro, 1x 20 euro
(maximum 100 euro in totaal)

Reglement trofeeën/aandenkens OF cadeaubonnen
Een vereniging kan één maal per jaar – tenzij een uitzondering toegestaan is door het college – trofeeën, aandenkens of cadeaubonnen bekomen bij het organiseren van een wedstrijd/kampioenschap e.a.
De vereniging/organisator moet hier een keuze maken. Het combineren van cadeaubonnen en trofeeën/aandenkens is niet mogelijk.

De aanvraag tot het bekomen van trofeeën/aandenkens of cadeaubonnen wordt behandeld door het college.

De trofeeën/aandenkens worden besteld door de verantwoordelijke van de dienst communicatie. De organisator haalt de bestelling zelf bij de leverancier op.

De cadeaubonnen worden afgehaald bij de dienst communicatie op stadhuis. De verantwoordelijke voor het afhalen van de cadeaubonnen engageert zich om deze te bezorgen aan de deelnemers/winnaars van de wedstrijd/kampioenschap.
 
Receptie
De aanvraag moet minstens 3 weken op voorhand gebeuren.
Plaats
Reglement officiële ontvangsten
Elke vereniging die minstens vijftien  jaar bestaat, kan om de vijf jaar officieel ontvangen worden op het stadhuis of in de socio-culturele gebouwen van de stad. Tijdens deze ontvangst wordt een receptie aangeboden
Verenigingen die 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan kunnen een éénmalige toelage bekomen van 124 EUR.

Speciale aangelegenheden zoals o.a. een kampioenenviering, een uitzonderlijke prestatie, een opening van een tentoonstelling in een stadsgebouw, de overhandiging van brevetten,…. komen eveneens in aanmerking voor een receptie.
Toelage Jubileumviering*
Eénmalige toelage n.a.v. jubileumviering
(*) een vereniging die 25 jaar - 50 jaar - 75 jaar - 100 jaar enz. bestaat kan in aanmerking komen voor een éénmalige toelage van 124 EUR
(*) een vereniging die 25 jaar - 50 jaar - 75 jaar - 100 jaar enz. bestaat kan in aanmerking komen voor een éénmalige toelage van 124 EUR