Aanvraag tot erkenning feest- of wijkfeestcomité

De stad Harelbeke erkent één comité als wijkfeestcomité per wijk op voorwaarde dat het voldoet aan volgende voorwaarden:

  • het doel van het wijkfeestcomité is de organisatie van een jaarlijks kermis- of feestweekend in de eigen wijk
  • het jaarlijkse kermis- of feestweekend bestaat uit meerdere activiteiten
  • het comité richt zich tot de bewoners de volledige wijk, maar de activiteiten zijn toegankelijk voor een ruimere doelgroep
  • het comité richt zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd
Gegevens van de vereniging
Aanvraag tot erkenning