Aanvraag tot een signalisatiemachtiging

Ondergetekende vraagt overeenkomstig de Algemene Politievordering (APV) van de stad Harelbeke en art. 78 van de wegcode een signalisatiemachtiging voor wat volgt:

Persoonsgegevens aanvrager
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx.
De maximale bestandsgrootte is max 5 MB. De toegestane bestandsformaten zijn: gif, jpg, png, pdf, docx, doc
Start inname
Contactgegevens opdrachtgever