Aanvraag tot een signalisatiemachtiging

Ondergetekende vraagt overeenkomstig de Algemene Politievordering (APV) van de stad Harelbeke en art. 78 van de wegcode een signalisatiemachtiging voor wat volgt: