Fiscale attesten

Al geruime tijd kunnen ouders de kosten voor kinderopvang van hun kinderen jongeren dan 12 jaar aftrekken van hun (personen)belastingen. In 2005 werd de interpretatie hiervan uitgebreid tot kosten voor sportkampen, weekends & kampen van jeugdverenigingen, speelpleinwerking...

Om de gemaakte kosten te bewijzen moeten de ouders een officieel attest kunnen toevoegen aan hun belastingsaangifte. Enkel initiatieven die hiertoe erkend zijn kunnen dergelijke attesten afleveren.

In Harelbeke maken we het je gemakkelijk !

Sinds het prille begin van de fiscale attesten voerde de jeugddienst een 'afdrukservice' in voor de attesten van de jeugdverenigingen.

Hoe gaan we te werk ?

 

Stap 1

Download het gegevensbestand waarin je de nodige gegevens toevoegt.

Stap 2

Je mailt dit gegevensbestand door naar jeugd@harelbeke.be samen met de naam en contactgegevens van de persoon die jullie deel van het attest zal ondertekenen (meestal de groepsleider of verantwoordelijke). Als je een goede scan bezorgt van de handtekening van de verantwoordelijke, kunnen we dit rechtstreeks in het attest zetten.

Stap 3

De Jeugddienst laat je weten wanneer je de afgedrukte attesten mag komen afhalen op de jeugddienst. Deze attesten kunnen jullie dan aan de ouders van de leden bezorgen.

Meer info

Op deze website vind je alle nodige info over de fiscale attesten :

Raadpleeg de website

Meer info