FAQ recyclagepark

1.    Het onderscheid tussen een categorie 1 en een categorie 2 voertuig

Het recyclagepark werd opgesplitst in twee delen, een betalend deel en een niet-betalend deel.
Om praktische redenen wordt een onderscheid gemaakt tussen categorie 1 voertuigen en categorie 2 voertuigen.
Enkel inwoners van Harelbeke met een categorie 1 voertuigen hebben toegang tot het niet-betalend gedeelte.

  • Categorie 1 voertuigen zijn personenwagens lager dan 1,80 m.
  • Categorie 2 voertuigen zijn alle andere, met inbegrip van bestelwagens en aanhangwagens.

2.    Openingstijden

Het niet-betalend gedeelte valt onder de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke.
De openingstijden van dit gedeelte zijn niet gewijzigd tegenover vroeger:
Maandag-vrijdag van 13 uur tot 18.15 uur.
Zaterdag van 8 uur tot 14 uur.
Aanvoeren is slechts toegelaten tot 15 minuten voor het sluitingsuur.
Wie buiten deze uren toch naar het containerpark wenst te gaan, kan naar het betalend gedeelte gaan. Maar dan gelden wel de voorwaarden van het betalend-gedeelte.
De openingstijden zijn:
Openingsuren betalend Gedeelte

3. Tarieven en gebruik

Hier vindt u de verschillende tarieven/inzamelfracties. 

4. Ook op het betalend gedeelte zijn er een aantal gratis fracties

Op het betalend gedeelte zijn er ook een aantal gratis fracties zoals:
• PMD+
• Glazen flessen en flacons
• AEEA (elektrische apparaten)
• Textiel en fietsen
• Motorolie en frituurolie
• Schroot
• TL-lampen

Er geldt wel een minimumtarief van 2 euro/bezoek.

Wie tijdens zijn/haar bezoek diverse afvalsoorten mee heeft en hiervoor reeds meer dan 2 euro moet betalen, kan deze hogervermelde fracties dus gratis afgeven.

5.  Wat moet je doen als inwoner van Harelbeke met uw groenafval?

Groenafval mag tot 50 kg gratis aangeboden worden. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Inwoner van Harelbeke zijn.
2. Rijden met een categorie 1 voertuig (zijnde een personenwagen lager dan 1m80 zonder aanhangwagen).

Je dient dit te bewijzen door EERST het niet-betalend gedeelte op te rijden en vandaar door te rijden naar het betalend gedeelte. Je biedt daar uw groenafval aan via de weegbrug. De eerste 50 kg wordt niet in rekening gebracht.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

  • 40 kg groenafval: gratis
  • 60 kg groenafval: 2 euro
  • (50 kg x 0 euro) + (10 kg x 0,07 euro/kg) = 0,7 euro maar je betaalt een minimumtarief van 2 euro.

Kom je als inwoner van Harelbeke met een categorie 2 voertuig dan krijg je geen 50 kg gratis! Je betaalt dan het tarief van 0,07 euro/kg voor uw volledige lading met eveneens een minimumtarief van 2 euro.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de stedelijke milieudienst op het gratis nummer 0800 212 02.

6. Composteren

  • Organisch afval uit de tuin en keuken kan je thuis composteren. Daarvoor zijn compostvaten te verkrijgen aan de demoplaats van de compostmeesters tegen 10 euro(compostvat en beluchtingsstok) bij het containerpark. Ook kan je in Imog compostvaten aankopen aan 17 euro (beluchtingsstok is 6 euro).
  • Met tuinafval kan je ook altijd gratis terecht in het containerpark.
  • Wenst u echter nog meer service dan kan u uw gras en tuinafval aan de deur laten ophalen. Hiervoor biedt Imog de tuinafvalbak en de bijhorende dienstverlening aan tegen gunstige voorwaarden. Imog: 056 716 117.

7. Glas

Klik hierna voor een liggingsplannetje van de glasbollen

Op elke wijk zijn wel enkele glasbollen te vinden. Het is belangrijk te weten dat niet alle glas geschikt is voor recyclage en dat andere zaken (stopsels, kurken, ... waarvoor andere afvalcontainers voorzien zijn) niet in de glasbollen thuishoren. Hierdoor wordt dikwijls de volledige inhoud van de container onbruikbaar voor recyclage. Totaal uitgesloten voor de glascontainer zijn: vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen, TL-lampen, stenen flessen, porselein, aardewerk, pyrexglas, opalineglas, kristal, aarde, stenen en faience.

8. Oude kledij

Verspreid over Harelbeke staan er verschillende textiel-/kledijboxen. Daarin kan je oude kleding en schoenen voor hergebruik kwijt. 

9. Klein gevaarlijk afval

KGA = klein gevaarlijk afval (verven, inkt, lijmen, harsen, olie, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, producten met kwik, … Je verzamelt je KGA thuis in de milieubox en brengt die dan naar het containerpark waar een speciale KGA-kluis is.

Let wel: de milieubox is verbonden aan het huis. Dit wil zeggen dat als je verhuist, dat je de milieubox NIET meeneemt! De box blijft dus steeds op het adres waar hij werd afgeleverd door het Stadsbestuur!

Indien u in een nieuw gebouwd huis gaat wonen, vraagt u een milieubox aan bij de Stedelijke Milieudienst.