Fair Trade

Logo FairtradeGemeente

FairTradeGemeente

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.  Om FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden.  De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente.

Op 24 november 2009 mocht de stad Harelbeke de titel van FairTradeGemeente in ontvangst nemen.  Op de website van FairTradeGemeente kan je zien hoe Harelbeke de criteria invulde en waar en wanneer je fair trade of lokale producten kunt kopen. 

Download de folder