Huis van Welzijn

Op 29 juni 2018 opende het Huis van Welzijn in Harelbeke.

In het Huis van Welzijn bieden de sociale dienst van het OCMW en de dienst Welzijn van de stad samen hun dienstverlening aan en willen zij bijdragen tot het welzijn van elke Harelbekenaar.

Waarvoor kan de burger terecht in het Huis van Welzijn?

De sociale dienst staat in voor advies en info, financiële dienstverlening (leefloon, aanvullende steun, …) schuldhulpverlening, woonbegeleiding, trajectbegeleiding, opvang van vluchtelingen, materiële hulpverlening, ….    

De dienst Welzijn neemt initiatieven die bijdragen tot het verhogen van sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en het verruimen van de mondiale blik zoals de praattafels, schoolbabbels, ….. De Noord-Zuid werking maakt deel uit van het Huis van Welzijn.

Welzijnsdiensten die aangeboden werden door het loket burger van de stad, zoals een parkeerkaart voor personen met een beparking, een aanvraag voor tegemoetkoming sociale zekerheid en vakantie- en sociaal-pedagogische toelagen zullen vanaf 01.09.2018 kunnen aangevraagd worden in het Huis van Welzijn, elke dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag op afspraak.

Het Huis van Welzijn Harelbeke wil de klantgerichte, kwaliteitsvolle en participatieve dienstverlening behouden en wil naast de warme face-to-face contacten, zich ook toespitsen op online dienstverlening. Onze samenleving wordt alsmaar meer digitaal, ook de hulpverlening wil hierin evolueren.

Het Huis van welzijn wil ook de initiatieven die mensen verbinden uitbreiden door het werken met buddy’s in de individuele dienstverlening, buurtopbouwwerk, het Huis van Kind, … waarin ook vrijwilligers een belangrijke plaats krijgen.

Ook de sociale economie wordt aangestuurd door het Huis van Welzijn. De wijk-werkcoach voor Harelbeke is actief op het Paretteplein 19, zij is elke donderdagvoormiddag aanwezig.

 

Meer info of vragen?

Huis van Welzijn Paretteplein 19 te Harelbeke
onthaal@welzijnharelbeke.be - T 056/735190
open elke werkdag van 8:30 tot 12u en van 13 tot 17u (vrijdag tot 16u).