Onderwijs

Wie blijft thuis?

Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
Als dat niet mogelijk is, ga in dialoog met de school. De school kan bij twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Ook zieke kinderen blijven thuis.

Voor wie is er opvang op school?

Voor gezonde kinderen van ouders die een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,…)
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen er voor dat iedereen naar de winkel kan,…

Ook kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, onderwijsinternaten de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.

Leerlingen in een kwetsbare situatie kunnen eveneens op school terecht. De school schat in over wie dit gaat.

Alle info vind je op onderwijs.vlaanderen