Communicatie naar alle inwoners via diverse kanalen

Infomarkt collage

De stadsvernieuwing staat tijdens de komende legislatuur voortdurend in de kijker en de communicatie daarover wordt gestroomlijnd.

De stadsvernieuwing en Leiewerken hebben een grote impact op het dagelijks leven van de inwoners van Harelbeke.
Zolang de werken duren, zal er onvermijdelijk hinder zijn voor bepaalde inwonersgroepen. De Vlaamse waterweg nv. zet sterk in op Minder Hinder maatregelen maar ook Stad Harelbeke staat er op haar inwoners tijdig en correct te informeren.

Naast de minder leuke kant aan dit project is er uiteraard ook de blik op de toekomst. Een blik op een stad waar het aangenaam is om te wonen.

De stad zal over de verschillende fasen van de projecten via diverse kanalen communiceren met de bevolking.

Sinds de start van het project organiseerde Harelbeke vijf infomarkten.  
Heel wat inwoners vonden de weg naar het jeugdcentrum waar de maquette stond opgesteld, waar ze plannen inkeken, vragen stelden en een rondleiding volgden langs de Leiewerken.

De meest recente infomarkt vond plaats op 18 april 2018. Terwijl vroeger de focus lag op de Leiewerken stond het Marktplein op deze infomarkt in het middelpunt van de belangstelling.
De presentatie die werd gegeven kan je hier terugvinden en ook de infoposters van stad Harelbeke kan je online bekijken.  

Een klankbordgroep brengt een aantal sleutelfiguren regelmatig bijeen en wordt effectief als een klankbord gebruikt: ideeën worden op tafel gelegd en besproken, de communicatie naar verschillende doelgroepen wordt bijgeschaafd, …

In april 2014 werden de zijvleugels van de bloemmolens gesloopt. Deze werken vormden het startsein van de stadsvernieuwingswerkzaamheden. Jong en oud werden uitgenodigd op ‘De Leieslag anno 2014’, een uniek evenement met een groots waterballonnengevecht, de film ‘Jaws’ op groot scherm en een allerlaatste, exclusieve rondleiding in het historische gebouw. 

Verder schenkt hblad - het stadsmagazine van Harelbeke - regelmatig aandacht aan het hᴖaqua project. In de editie van november 2015 kan je bijvoorbeeld een interview lezen met drie betrokken professionelen.   
Ook op de Facebookpagina van stad Harelbeke vind je belangrijk nieuws. 

Plannen voor plaats

In hun film ‘Plannen voor plaats’ nemen Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Ook Harelbeke komt in de film aan bod met het stadsvernieuwingsproject.