Communicatie

Dienstverlening stadhuis

Externe communicatie

Interne communicatie

Toerisme

Toerisme Leiestreek

Leiestreek Greeters zijn enthousiaste inwoners van de regio die kleine groepjes toeristen gratis op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun streek. De Greeters zijn echte ambassadeurs die vanuit hun eigen ervaringen, kennis en passie vertellen en bezoekers rondleiden. Het project is een initiatief van Toerisme Leiestreek. Sinds 2018 hebben we in Harelbeke onze eerste Greeter, José Tack.

In samenwerking met Brouwerij De Brabandere werkten we de Petrus Benoit fietsroute uit. Deze route is geïnspireerd op de bestaande Peter Benoit Fietsroute, maar met bijzondere aandacht voor leuke terrasjes. De samenwerking ontstond in het kader van 'Rondje Roodbruin', een tweejaarlijks bierevenement om de Vlaamse roodbruine bieren in de kijker te zetten.

Vanuit Harelbeke vertrokken in de zomermaanden drie boottochten. Een daguitstap naar Brugge, een nocture-rondvaart richting Menen en een bezoek aan de festiviteiten rond 'Wervik 2050'. De boottochten werden opgenomen in het programma van 'Zomerse boottochten in de Leiestreek'.

Je Wildste Westen

In 2018 werden we partner van 'Je Wildste Westen'. Je Wildste Westen is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen samen met Toerisme Leiestreek, de steden en de gemeenten langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de toeristisch recreatieve sector waarbij de regio Kanaal Bossuit-Kortrijk gepromoot wordt als actieve en avontuurlijke beleefregio.

Zomeraanbod

In samenwerking met de dienst Erfgoed van de stad werd elke maand een zomerse wandeling georganiseerd.

  • 21 juni: midzomerwandeling in samenwerking met en in domein de Gavers
  • 7 juli: wandeling Oude Leiearm in Bavikhove
  • 15 augustus: Sterke vrouwen in Harelbeke
  • 7 oktober: Leiewerken

De geplande wandeling in september 'Tisten met zijn baluchon' moesten we annuleren vanwege ziekte van onze gids die de rol van Tisten op zich nam.

Naast de zomerse wandelingen werden er ook opnieuw vijf beiaardconcerten georganiseerd. Deze concerten met nationale en internationale muzikanten vonden plaats in juni en juli in de kloostertuin aan het Paretteplein. Het concert rond de Vlaamse feestdag werd opgeluisterd met een stadsreceptie.

Vrijwilligersbeleid

Dit jaar werden de eerste stappen gezet richting een vernieuwd en opgewaardeerd vrijwilligersbeleid voor de gidsen en suppoosten van de dienst toerisme, de museumwerking en het Kunstenhuis. We vinden het belangrijk onze mensen samen te brengen en te bedanken met als doel de kwaliteit van de engagementen te verbeteren.

Tijdens de Week van de Vrijwilliger organiseerden we een gidsendag, waarop de deelnemers konden kennismaken met ons eigen toeristisch aanbod. We vaarden mee met de fluisterboot op de Gavers, gingen op bezoek bij brouwerij De Meester en kregen een rondleiding in het Waterproductiecentrum.

De nieuwjaarsreceptie en de zomerdrink (waar we ook in primeur onze nieuwe brochure voorstelden) waren ideale momenten om te netwerken en de ideeën en bezorgdheden van onze vrijwilligers te verzamelen.

Publicaties

Samen met de dienst grondgebiedszaken werkten we in het kader van de 'Dag van de Trage Wegen' een vernieuwde versie uit van de folder 'Trage Wegen in Harelbeke'. Naast de trage wegen in Bavikhove en Hulste werden nu ook de trage wegen in Stasegem en Harelbeke opgenomen.

De toeristische brochure kreeg een grondige update en werd verspreid over 2.500 exemplaren op toeristische beurzen, bij bewoners, bezoekers…

Nieuw aanbod

We legden contacten met een aantal interessante Harelbeekse ondernemers om ons toeristische aanbod uit te breiden. Vanaf 2018 konden we onder andere een bezoek aanbieden aan boomkwekerij Dewulf in Bavikhove en aan kunstgalerij De Roterij.

In samenwerking met enkele gidsen ontwikkelden we de nieuwe wandelroute Sterke Vrouwen in Harelbeke, gekoppeld aan een bezoek van het Sint-Augustinessenklooster en de bijzondere kapel.

Het nieuwe monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Noord-Ierse soldaten van de 36e (Ulster) Divisie uit WO I vormt een meerwaarde bij een bezoek aan de Oude Leiearm in Bavikhove.

Citymarketing

2018 was vooral een jaar van analyse en onderzoek op het vlak van citymarketing. Met de werkgroep werkten we met een aantal methodieken een visie en werkwijze uit waarop we het project willen vormgeven. In het najaar werd citymarketing opgenomen als project in de opleiding projectmanagement.

Evenementen

Organisatie

Het departement communicatie stond ook in 2018 in voor de organisatie van een aantal evenementen waaronder het Onthaal van de Nieuwe Inwoners en het Parkfeest. Bijzonder dit jaar was de komst van de '1000 km voor Kom op tegen Kanker'. Als middagstad mochten we op moederdag duizenden fietsers ontvangen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Mede dankzij de komst van de Ketnetband zakten heel wat Harelbekenaren af naar de parking aan het Forestiersstadion om te supporteren.

Voor onze eigen medewerkers organiseerden we het jaarlijkse nieuwjaarsfeest en de Dag van de Medewerker. Na een lekkere mocktail en de feestmaaltijd werkte de personeelsdienst een namiddagvullend programma uit rond het thema 'leiding geven'.

Ondersteuning

In september werd de cel evenementen opgestart. In dit team verzamelen we iedereen die op een bepaalde manier met de evenementen in de stad te maken heeft. Op deze vergaderingen (vier per jaar) proberen we de problemen waarmee elk van ons te maken heeft te bespreken en aan te pakken. Ons doel: het aanbieden van een gezonde mix aan evenementen, met oog voor een goede diversiteit van het aanbod en timing.

Het departement communicatie staat in voor de ondersteuning van de verschillende wijk– en feestcomités. Twee keer per jaar brengen we alle feestcomités samen voor overleg en afstemming. Extra overlegmomenten zijn er met het Stedelijk Feestcomité van Harelbeke, waarmee we nauw samenwerken.