Bestuur

In oktober 2012 moesten de kiesgerechtigde Harelbekenaren 29 leden voor de gemeenteraad kiezen. Geen enkele partij behaalde een volstrekte meerderheid (de helft van de zetels plus één). Daarom werd er een coalitie gevormd van sp.a/Groen (9 zetels), N-VA (6 zetels) en Open VLD (1 zetel). Samen hebben zij 16 zetels en vormen ze op die manier een meerderheid. De oppositie verdeelt de overige 13 zetels onder CD&V (12 zetels) en het Vlaams Belang met 1 zetel.

Beleid

College & Gemeenteraad

Agenda, verslagen, samenstelling...

Raadscommissies

Bekijk hier de agenda's van de gemeenteraadscommissies.

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

In het strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren.

Strategisch Meerjarenplan 2020-2025

In het strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren.

Informatie

hblad

Lees hblad, ons maandelijks stadsmagazine.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de Stad Harelbeke kan je hier bekijken.

Inspraak

Openbaarheid van bestuur

Elke inwoner heeft het recht om bestuursdocumenten van de Stad Harelbeke in te kijken en om er uitleg over te krijgen.

Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen van beslissingen, reglementen.

Openbare onderzoeken

Officiële bekendmakingen van openbare onderzoeken.

Ronde van Harelbeke 2016

Klik hier voor meer info over RvHbk 2016

Adviesraden

In Harelbeke zijn er verschillende adviesraden.

Spreekrecht

Voor elke zitting van de gemeenteraad krijgt elke inwoner de kans om zijn of haar zeg te doen.

Marktstraat 29
8530
Harelbeke
056 733 311
Nu open
09:00 - 12:00
Alles weergeven