Raadscommissies

De raadscommissies zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Hieronder vindt u de dagordes.

Raadscommissie Grondgebiedszaken en Facilitaire Dienst:

Leden: Fleur De Buck (voorzitter), Rita Beyaert, Francis Pattyn, Rosanne Mestdagh, Olivier Vanryckeghem, Willy Vandemeulebroucke, Daphné Malfait, Tijs Naert, Jacques Maelfait, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Management, Personeel, Financiên, Communicatie en Intercommunales:

Leden: Willy Vandemeulebroucke (voorzitter), Rik Pattyn, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Ludo Depuydt, Marleen Rogiers, Fleur De Buck, Annick Vandebuerie, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Vrije Tijd:

Leden: Eveline Lahousse (voorzitter), Lynn Callewaert, Stijn Soetaert, Francis Pattyn, Rosanne Mestdagh, Stijn Derammelaere, Tijs Naert, Annick Vandebuerie, Marijke Ostyn, Michaël Vannieuwenhuyze, en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Werken Ondernemen Leren en Burger & Welzijn:

Leden: Marijke Ostyn (voorzitter), Kathleen Duchi, Hilde De Bruyne, Mireille Vanlerberghe, Lynn Callewaert, Daphné Malfait, Stijn Derammelaere, Tijs Naert, Eddy Glorieux, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele