Gemeentelijke belastingen

Door de gemeenteraad werden de volgende belastingen (her)vastgesteld: 

Belastingen op patrimonium

Activeringsheffing (GR 16.11.2015 - bekendmaking 18.11.2015)
Belasting op onbebouwde gronden industrie (GR 16.11.2015 - bekendmaking 18.11.2015)
Belasting op tweede verblijven (GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)
Stedenbouwkundige vergunningen 2014-2019  (GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)
Leegstand  

 

Bedrijfsbelastingen

Belasting op barpersoneel priveclubs en rendezvous huizen 2014-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)
Belasting openhouden na sluitingsuur

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

Belasting op omgevingsvergunning

(GR 19.12.2016 - bekendmaking 22.12.2016)

Belasting op omgevingsvergunning uitstel

(GR 20.02.2017 - bekendmaking 21.02.2017)

Belasting meldingsplichtige of vergunningsplichtinge inrichtingen 2014-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

Belasting op masten en pylonen

(GR 19.12.2016 - bekendmaking 22.12.2016)

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

(GR 19.12.2016 - bekendmaking 22.12.2016)

 

Belastingen op prestaties

Belasting op afgifte van administratieve documenten 2014-2019 hervaststelling

(GR 21.03.2016 - bekendmaking 23.03.2016)

Belastingen op ontgravingen 2014 - 2019

(GR 16.12.2013 - 19.12.2013)

Belasting op het leggen van trottoirs 2014 - 2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

 

Belastingen op openbaar domein

Belasting op bewoners-parkeren 2014-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

Belasting op parkeren in de blauwe zone 2014-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

Belasting taxi 

(GR 19.12.2016 - bekendmaking 22.12.2016)

 

Aanvullende belastingen

Aanvullende personenbelasting 2014-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)

Aanvullende personenbelasting aanpassing aanslagjaren 2016-2019

(GR 21.12.2015 - bekendmaking 23.12.2015)

Opcentiemen onroerende voorheffing 2014-2019

 

aanpassing_opcentiemen_onroerende_voorheffing_2018-2019

(GR 16.12.2013 - bekendmaking 19.12.2013)