Annulatie

Door de Sportdienst

Bij te weinig inschrijvingen annuleert de Sportdienst een sportkamp/sportles. In dit geval nemen wij contact op en stellen we je een alternatief(ve), gelijkaardig(e) sportkamp/sportles voor of betalen we je het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

 Door de klant

Ben je ziek of heb je een (sport)ongeval waardoor je niet kan deelnemen aan een sportkamp/sportles? Bezorg ons dan het doktersattest (bewijs van ongeschiktheid opgesteld door de dokter) binnen de 5 dagen na het beëindigen van de sportles. Aan de hand daarvan kunnen we een terugbetaling doen van de sportactiviteiten waarvoor je ingeschreven bent, waarbij enkel een annulatiekost van 2 euro aangerekend wordt.

Alle voorwaarden staan vervat in het retributiereglement.