Altijd opvang tijdens de sportkampen

GELIEVE DE OPVANG STEEDS DOOR TE GEVEN BIJ INSCHRIJVING AUB.
OOK BIJ HET INSCHRIJVEN VIA WEBSHOP KAN JE EEN OPMERKING GEVEN.
ZO KUNNEN WIJ DE OPVANG TIJDIG ORGANISEREN EN DOORGEVEN AAN DE LESGEVERS.

Opvang herfst en kerst 2020
Omdat de sportdienst niet mag samen werken met de speelpleinwerking kan er pas opvang voorzien worden vanaf 8 uur.  Na het kamp is er enkel opvang tot 13 uur voor kleuters en  tot 17 uur voor het lager.

Een lesgever is standaard een half uur voor het kamp aanwezig en blijft standaard tot een half uur na het kamp. Indien je vroeger of later opvang nodig hebt, dan kan de samenwerking tussen de Sportdienst en de Jeugddienst voor jou een oplossing zijn.

Opgelet

Om opvang tussen 7.30 uur en 8.30 uur en tussen 16.30 uur en 18 uur te kunnen regelen, dient de Sportdienst hiervan bij de inschrijving op de hoogte te zijn.  Heb jij ook opvang nodig en heb je dit nog niet gecommuniceerd naar de sportdienst? Doe dit ten laatste 10 dagen voor het kamp, zodat we de nodige regelingen nog kunnen treffen.

Kinderen die een omnisportkamp volgen kunnen over de middag (12.00 uur tot 13.00 uur) hun picknick benutten in de sporthal of naar huis gaan. Indien de kinderen huis gaan dient dit steeds gemeld te worden aan de lesgever.

Ouders die hun kinderen na het kamp alleen te voet of met de fiets naar huis laten gaan melden dit vooraf aan de sportdienst of de lesgever.  

De opvangregeling is afhankelijk van de locatie waar het sportkamp doorgaat:

Opvang sportkampen sporthal De Dageraad Harelbeke

Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur terecht op de speelpleinwerking van Harelbeke in het VTI (Stasegemsesteenweg 40), waar ze – onder toezicht – vrij kunnen spelen. Om 8.30 uur worden ze onder begeleiding van een monitor naar het sportkamp gebracht.

De opvang tussen 7.30 uur een 8.30 uur is gratis.

Kleuters die na het kleutersportkamp om 12.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein gebracht waar ze kosteloos kunnen blijven tot 13.15 uur.  Blijft jouw kleuter langer dan 13.15 uur, dan kan het in de speelpleinwerking blijven, mits betaling.

Kinderen die na het omnisportkamp om 16.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein gebracht waar ze kosteloos tot 18 uur kunnen blijven.

 

Opvang sportkampen sporthal De Vlasschaard Bavikhove

Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur terecht op de speelpleinwerking van Bavikhove in de vroegere gemeenteschool (Bavikhovedorp 16), waar ze – onder toezicht – vrij kunnen spelen. Om 8.30 uur worden ze onder begeleiding van een monitor naar het sportkamp gebracht.

De opvang tussen 7.30 uur een 8.30 uur is gratis.

Kleuters die na het kleutersportkamp om 12.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein gebracht waar ze kosteloos kunnen blijven tot 13.15 uur. Blijft jouw kleuter langer dan 13.15 uur, dan kan het in de speelpleinwerking blijven, mits betaling.

Kinderen die na het omnisportkamp om 16.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein gebracht waar ze kosteloos tot 18 uur kunnen blijven.

 

Opvang sportkampen School Noord Hulste

Kinderen kunnen in de turnzaal van de school terecht vanaf 7.30 uur waar ze – onder toezicht – vrij kunnen spelen. Om 9 uur sluiten ze dan aan bij het sportkamp.

Kleuters die na het sportkamp om 12.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein van Bavikhove (vroegere gemeenteschool, Bavikhovedorp 16) gebracht waar ze kosteloos tot 13.15 uur kunnen blijven. Blijft jouw kleuter langer dan 13.15 uur, dan kan het in de speelpleinwerking blijven, mits betaling.

Kinderen die na het omnisportkamp om 16.30 uur nog aanwezig zijn, kunnen kostenloos en onder toezicht van de leerkracht in de turnzaal blijven tot 17 uur.

 

Opvang sportkampen School Zuid Stasegem

Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur terecht in de turnzaal van Stasegem waar ze – onder toezicht – vrij kunnen spelen. Om 9 uur sluiten ze dan aan bij het sportkamp. Kinderen die na het sportkamp om 12.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein van het VTI te Harelbeke (Stasegemsesteenweg 40) gebracht waar ze kosteloos tot 13.15 uur kunnen blijven. Blijft jouw kleuter langer dan 13.15 uur, dan kan het in de speelpleinwerking blijven, mits betaling.

 

Opvang sportkampen sporthal Arendswijk

Kinderen kunnen dan in de gemeentelijke sporthal Arendswijk terecht vanaf 7.30 uur waar ze – onder toezicht – vrij kunnen spelen. Om 9 uur sluiten ze dan aan bij het sportkamp.

Kleuters die na het sportkamp om 12.30 uur nog aanwezig zijn, worden naar het speelplein van het VTI te Harelbeke (Stasegemsesteenweg 40) gebracht waar ze kosteloos tot 13.15 uur kunnen blijven.  Blijft jouw kleuter langer dan 13.15 uur, dan kan het in de speelpleinwerking blijven, mits betaling.