Federaal Belastingkantoor

Het Pand 305
8790
Waregem

Nieuwe structuur belastingkantoren

Administratie van de Fiscaliteit in een nieuw jasje!

De  Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën hervormt haar diensten.

Vanaf 1 juli 2016 werken ze in de belastingkantoren niet meer per type belasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, …), maar per type belastingplichtige. Als belastingplichtige valt u vanaf nu onder 1 van de 3 doelgroepen: particulieren (P), kleine en grote ondernemingen (KMO) of grote ondernemingen (GO).

Die hervorming heeft als grote voordeel dat u als burger of onderneming centraal komt te staan, met de creatie van een dossier over alle materies heen en een dienstverlening op maat. Sommige kantoren zullen hierdoor wel verhuizen of zelfs sluiten. Dat is het geval voor het belastingkantoor van Harelbeke. De doelgroep Particulieren van Harelbeke moet zich vanaf nu wenden tot het kantoor in Waregem: Het Pand 305, 8790 Waregem, tel. 0257 82 660.

De adresgegevens van alle belastingkantoren vindt u in de kantorengids op de website www.financien.belgium.be > kantoren (rechtermenu) > kantorengids (beschikbaar vanaf juli 2016). Voor andere vragen kunt u terecht op de website en bij het Contactcenter op 0257 257 57.

Bijkomende informatie over de nieuwe structuur vind je terug in dit document: bijkomende_info_nieuwe_structuur_aafisc.pdf