Activiteiten in februari

Best of

Best of 2020

Lijstjestijd!!! Op het einde van het jaar wordt altijd de rekening gemaakt en dat is in dit vervloekte jaar niet anders. Wij presenteren dus ook nu de Best of 2020. Het bib-team heeft veel kunnen lezen, luisteren en kijken en dat heeft geresulteerd in een indrukwekkend eindejaarslijstje. Geniet mee van wat voor ons de beste boeken, dvd’s en cd’s waren die in 2020 het levenslicht zagen. Van prentenboek, tot kookboek, van animatiefilm tot serie en van klassiek tot pop.

Regina Sluszny

LEZING VERGETEN OORLOGSKINDEREN Getuigenis van Regina Sluszny AFGELAST

Regina Sluszny is een Antwerpse die tijdens de oorlogondergedoken leefde. Ze overleefde de oorlog dankzij haaroorlogsouders Anna en Charel, die haar opnamen als hun eigenkind. Het werden voor altijd haar tweede ouders. Toen Antwerpendrie jaar later bevrijd werd, was ze helemaal vervreemd van haareigen ouders. “Er stond een onbekende magere vrouw met eenheel witte huid voor de deur die haar armen naar mij uitstrekte. Datwas mijn moeder.”
 

Regina Sluszny is lange tijd voorzitter geweest van de organisatieHet Ondergedoken Kind. Vandaag is Sluszny de onvermoeibarevoorzitter van het Forum van Joodse Organisaties. In 2020 was deAntwerpse nog een getuige voor het Canvas-programma Kinderenvan de Holocaust.

Valerie Tack

LEZING VALERIE TACK & MARIEKE DE MARÉ Over hun debuutroman AFGELAST

Debuteren in Vlaanderen anno 21ste eeuw. Geen sinecure.Als jonge auteur een manuscript indienen bij een uitgeverij,een positief antwoord krijgen, een contract ondertekenen, hetredactionele werk, de productie ... tot het boek uiteindelijk inde boekhandel ligt.

Vorig jaar debuteerden Valerie Tack (°1981) en Marieke deMaré (°1985) elk met een roman.
 

In Rauw & alsof van Valerie Tack steekt een jonge vrouwhaar geliefde neer met een mes. Vervolgens overdenkt zehaar leven, haar moeilijke jeugd met een drankzuchtige engewelddadige vader ...
 

In Bult schetst Marieke de Maré een poëtisch portret van drievereenzaamde mensen - een oude vrouw, een jonge vrouwen een jonge slanke man - die proberen samen te leven opeen heuvel. Elk van hen heeft kwetsuren opgelopen, maar opeen of andere manier vinden ze elkaar.

Beide auteurs vertellen over het schrijverschap, de ontvangstvan hun debuut en lichten een tip van de sluier over eenvolgend project.

Harelbekeindeliteratuur

Harelbeke in de literatuur

In 2015 publiceerde bibliothecaris Jan VanHerreweghe het boek Harelbeke in de literatuur:Een literair-historische benadering. Het boekontstond nadat hij in enkele romans op'Harelbeke' was gestoten of namen van personenwerden genoemd die aan Harelbeke kunnenworden gelinkt. In 2014 vatte hij het idee om vandie boeken een oplijsting te maken. Uiteindelijkresulteerde dit in 45 hoofdstukken, gaande vanVan den vos Reynaerde tot Ik slaap als eencroissant. De autobiografie van Vitalski. Vijf jaarlater heeft Jan Van Herreweghe het boek herzienen gevoelig uitgebreid. Thans bevat het 66 hoofdstukken, goed voor om en bij de 400 pagina's.

Nog tot 27 februari kan je de tentoonstelling Harelbeke in de literatuur bekijken.

Voor wie toelichting wil bij deze tentoonstelling en het bijhorend boek, is debibliothecaris graag bereid om een rondleiding te geven.

Mailen kan naar: jan.van.herreweghe@harelbeke.be

Salman Rushdie

In de kijker

Schrijver van de maand: Salman Rushdie
Jeugdschrijver van de maand:  Paul Verrept
Muzaïek: The end of the affair
Het Laatste Kabinet: Alessandro Baricco