Theaterkoor

In het theaterkoor wordt wekelijks samen gezongen. Zo gaat het er nu eenmaal aan toe in álle koren: mensen komen bijeen om te zingen.
Toch is er iets speciaals aan deze groep want het is geen koor dat beantwoordt aan het beeld dat leeft bij het brede publiek.
Het verschil zit hem in het eerste van dit uit twee delen bestaande woord: theaterkoor. Dit is de oervorm van wat een koor is.

In de geschiedenis duikt de term 'choros' voor het eerst op in het drama bij de Oude Grieken. In zowel treur- als blijspel speelt het de rol van de menigte, de toeschouwers. Het is de groep mensen die commentaar geeft op de gebeurtenissen en meeleeft met de hoofdrolspelers. Het koor ondersteunt, troost, motiveert hen. Of het spreekt kwaad over hen, wijst hen terecht en veroordeelt hen. Al deze emoties worden naar het publiek geprojecteerd begeleid door een muzikant en al zingend.

Medewerking aan onze groep vraagt discipline en zelfstudie. Maar iedereen die wil kennismaken krijgt daartoe de kans. Sommigen maken de keuze om alleen vanuit de groep hun bijdrage te leveren, anderen voelen zich geroepen om als solist op de voorgrond te treden. Al doende merkt iedereen hoever men kan gaan in de realisatie van de eigen ambitie.

Deze groep verenigt zangers van alle generaties, momenteel ligt de leeftijd tussen 9 en 67. Samen vormen de zangers één samenhangende koorfamilie die het intensieve werken weet te combineren met veel respect en vriendschap voor elkaar.

Komen in aanmerking om aan te sluiten, zowel kinderen als volwassenen:

  • leerlingen zang vanaf de tweede graad.
  • leerlingen muziek, vanaf de derde graad als vorm van groepsmusiceren (ook instrumentisten die willen komen zingen!).

Voor onze projecten werken we samen met zangsolisten, acteurs, dansers en instrumentisten. We doen ook beroep op een regisseur, een choreograaf en een theatertechnieker om in onze voorstellingen de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven. Op die manier komen alle podiumkunsten samen.
Vertrekkend vanuit fragmenten uit opera, operette en musical exploreren we zo de wondere wereld van het muziektheater.