Aanwijzing van de getuigen

De aanwijzingen van getuigen van stem- en stemopnemingsbureaus (telbureaus) wordt door de voorzitter van het kantonhoofdbureau in ontvangst genomen op dinsdag 21.05.2019, de vijfde dag voor de stemming tussen 14 en 16 uur. Dit gebeurt in de presentatieruimte van het stadhuis te Harelbeke.

De kandidaten wijzen ten hoogste één getuige en één plaatsvervangend getuige per stem- en stemopnemingsbureau aan om de stemverrichtingen bij te wonen.

De kandidaten beslissen voor iedere getuige in welk stembureau of stemopnemingsbureau hij tijdens de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen. Zij geven hiervan zelf kennis aan de door hen aangewezen getuigen.

Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, wordt medeondertekend door de voorzitter van het kantonhoofdbureau.

De getuigen moeten kiezer voor de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn in de kieskring.

Zij hebben het recht de omslagen waarvan sprake is in de artikelen 147, 162 en 179 van het algemeen kieswetboek, te verzegelen en hun opmerkingen in de processen-verbaal te doen opnemen.

De kandidaten kunnen als getuige of als plaatsvervangend getuige worden aangewezen, zelfs indien zij geen kiezer zijn in de kieskring.

Concreet: Op dinsdag 21.05.2019 tussen 14.00 en 16.00 u. dient een kandidaat (of zijn mandataris) van een lijst die opkomt voor de verkiezingen zich aan te bieden. De vrederechter zal dan de gevraagde aanstellingen tekenen en meegeven. De kandidaten moeten ze dan zelf verder aanvullen en tekenen. Pas wanneer de aanstelling ook door een kandidaat is getekend zal ze door de voorzitter van het bewuste stem- of stemopnemingsbureau kunnen worden aanvaard.