Raadscommissies

De raadscommissies zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Hieronder vindt u de dagordes.

Raadscommissie Grondgebiedszaken en Facilitaire Dienst:

Leden: Fleur De Buck (voorzitter), Rita Beyaert, Francis Pattyn, Rosanne Mestdagh, Olivier Vanryckeghem, Willy Vandemeulebroucke, Filip Kets, Tijs Naert, Jacques Maelfait, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Management, Personeel, Financiên, Communicatie en Intercommunales:

Leden: Willy Vandemeulebroucke (voorzitter), Rik Pattyn, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Eveline Lahousse, Marleen Rogiers, Fleur De Buck, Annick Vandebuerie, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Vrije Tijd:

Leden: Eveline Lahousse (voorzitter), Lynn Callewaert, Stijn Soetaert, Francis Pattyn, Rosanne Mestdagh, Stijn Derammelaere, Tijs Naert, Annick Vandebuerie, Marijke Ostyn, Michaël Vannieuwenhuyze, en Rik Vandenabeele

Raadscommissie Werken Ondernemen Leren en Burger & Welzijn:

Leden: Marijke Ostyn (voorzitter), Sofie Decavele, Kathleen Duchi, Hilde De Bruyne, Lynn Callewaert, Filip Kets, Stijn Derammelaere, Tijs Naert, Eddy Glorieux, Michaël Vannieuwenhuyze en Rik Vandenabeele